Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła  bierze udział w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie”

 

Głównym celem uczestnictwa w programie jest  promowanie zdrowego stylu życia. Dążymy, aby w szkole panowała przyjazna atmosfera, zasady aktywnej i dobrej współpracy, a podstawowym założeniem była dbałość o prawidłową kondycję fizyczną, psychiczną oraz społeczną całej populacji szkolnej. W roku 2018 otrzymaliśmy wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Sprawozdanie z realizacji zadań 2016/2017  

Sprawozdanie z realizacji zadań 2017/2018

Sprawozdanie z realizacji zadań 2018/2019

 

Dzień Otwarty szkoły pt:
Szkoła Promująca Zdrowie.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczność szkolnej podsumowaliśmy efekt naszych działań . Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności sportowe, przygotowali wspólnie z nauczycielami stanowiska ze zdrową żywnością: koktajle, przekąski z warzywniaka, szaszłyki owocowe.
Dzięki pomocy rodziców przygotowaliśmy stanowisko: udzielania pierwszej pomocy, zdrowy uśmiech oraz gier planszowych.
Mamy nadzieje, że nauczyciele, rodzice, uczniowie jak i pracownicy niepedagogiczni oraz członkowie społeczności lokalnej oglądając nasze występy, próbując zdrowych przekąsek przekonali się, że aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie, a także bezpieczeństwo są gwarancją naszego dobrego samopoczucia, a wspólne działania możliwością współpracy, spędzenia ze sobą czasu i odpoczynku.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z tego wydarzenia!

 

15.10.19

Relacja z warsztatów “Zdrowy tryb życia”

Warsztaty “Zdrowy tryb życia”