Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła  bierze udział w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie”

Znalezione obrazy dla zapytania Szkoła Promująca Zdrowie

Głównym celem uczestnictwa w programie jest  promowanie zdrowego stylu życia. Dążymy, aby w Gimnazjum  panowała przyjazna atmosfera, zasady aktywnej i dobrej współpracy, a podstawowym założeniem była dbałość o prawidłową kondycję fizyczną, psychiczną oraz społeczną całej populacji szkolnej. Realizacja działań sprzyjających zdrowiu w okresie przygotowawczym ma głównie na celu przystąpienie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz w rezultacie zdobycie certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie”.

 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  • Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
  • Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań.
  • Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
  • Tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników.

Sprawozdanie z realizacji zadań 2017/2018