Rozwijanie kompetencji kluczowych

„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

W ramach projektu unijnego „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (…) ” w Gdańskiej Szkole Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego został zrealizowany proces wspomagania pod kątem rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.