Cyfrowo odpowiedzialni

Program Cyfrowo odpowiedzialni realizowany przy współpracy
z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg

Uczniowie klasy 5a uczestniczyli w  zajęciach warsztatowych na temat WŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA ZE SMARTFONÓW.  Omówione zostały  symptomy nałogowego korzystania i skala tego zjawiska.
Zajęcia prowadził Pan dr Maciej Dębski z Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG..

„Pomimo tego, że fonoholizm nie znajduje się na żadnej międzynarodowej klasyfikacji chorób psychicznych okazuje się, że część młodych osób to osoby, które w sposób zdecydowany nadużywają mobilnych urządzeń cyfrowych, w szczególności smartfonów. Badania prowadzone przez Uniwersytet Gdański oraz Fundację Dbam o mój Z@sięg wskazują, że takich młodych osób jest około 20%. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną wybrane wyniki badań prowadzone  w latach 2015-2019, jak również zaprezentowane zostaną najważniejsze negatywne skutki nadużywania mediów cyfrowych. Młodzież dowie się o negatywnym wpływie nadużywania nowych technologii na zdrowie psychiczne, somatyczne i społeczne. Ważną częścią prowadzonych zajęć z uczniami będzie określenie sposobów codziennego radzenia z problemem e-uzależnienia, ochrony własnej prywatności oraz określenie sposobów zapewniających odpowiednią higienę w używaniu zasobów sieci.”

dr Maciej Dębski

FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG

 

Dla rodziców i nauczycieli odbyło się spotkanie dotyczące cyberprzemocy, fonoholizmu, bezpieczeństwa w sieci oraz wagi relacji bezpośrednich wobec coraz częstszego przebywania  w świecie cyfrowym. Spotkanie prowadził  Pan dr Maciej Dębski socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, autor/współautor publikacji naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy zrealizowanych wśród 22.000 uczniów oraz 4.000 nauczycieli. W roku 2016 wdrożył pierwszy w Europie eksperyment społeczny odcięcia 100 osób na 72 godziny od wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, Internetu, gier on-line playstation, telewizji), który zakończył się sukcesem badawczym.

„Od czasu pojawienia się Internetu na świecie (1969 r.), od czasu jego umasowienia w Polsce (lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku), a w szczególności od jego mobilnego charakteru (2005) zmieniają się wzory komunikacji z innymi, sposoby spędzania czasu wolnego, dynamika pracy, jak również relacje między ludźmi. Nikt nie spodziewał się, że na przestrzeni ostatnich 50 lat wynalazek, jakim jest Internet, okaże się tak decydujący dla życia ludzkiego. Wykład dotyczyć będzie ważności relacji bezpośrednich między ludźmi w świecie cyfrowym. Autor wyraźnie rozgranicza i pokazuje, że kontakt przez Internet, w szczególności urządzenia mobilne, zasadniczo różni się od relacji bezpośrednich. Główną tezą prezentowana podczas wykładu jest ta która wskazuje, że najważniejszym czynnikiem chroniącym nas użytkowników mediów cyfrowych przed jakimkolwiek uzależnieniem w tym uzależnieniem od mediów cyfrowych, jest dobrze zbudowana relacja z najbliższymi. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najważniejsze wyniki dotyczące wzorów używania mediów cyfrowych przez młodzież w Polsce, jak również wyniki eksperymentu społecznego pt. „Poza siecią”. Jak rozpoznawać pierwsze objawy związane z nadużywaniem nowych technologii? Jak ustalać domowe zasady korzystania z mediów cyfrowych? Jak rozwiązywać problemy z e-uzależnieniem?”

dr Maciej Dębski

FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG