Ważne telefony

TU MOŻNA UZYSKAĆ POMOC


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111


Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 12 12 12

www.brpd.gov.pl
www.strefamlodych.pl


Kryzysowy telefon zaufania

tel. 116 123


Centrum wsparcia
(całodobowo)

tel. 800 70 22 22


Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
tel.800 080 222

Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.


Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli

tel. 800 100 100
 (od poniedziałku do piątku od 11.00-15.00)


Policyjny telefon zaufania

tel. 800 12 02 26
(w godz. 8.00-22.00)


Niebieska Linia
ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

tel. 22 668 70 00

www.niebieskalinia.pl


Pomarańczowa Linia
informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu,
zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia
utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą

tel. 801 14 00 68

www.pomaranczowalinia.pl


POMOC W ZASIEGU KOMPUTERA:
www.liniawsparcia.pl
www.samobójstwo.pl
www.pokonackryzys.pl
www.116.111.pl
www.116123.edu.pl (Instytut psychologii i zdrowia psychicznego)