Wojewódzki Konkurs „Lingwistyczna jesień z poezją”

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu „Lingwistyczna jesień z poezją”. 

Cele konkursu:

  • popularyzowanie poezji polskojęzycznej, anglojęzycznej i niemieckojęzycznej
  • kształtowanie kultury żywego słowa
  • doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie zdolności i zainteresowań
  • poszukiwanie i promowanie młodych twórców literatury

Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, odpowiednio w kategoriach wiekowych klas III-V i VI-VIII.
Każda szkoła może wytypować do każdej kategorii wiekowej (klasy III-V i VI-VIII) oraz konkursowej (konkurs recytatorski, muzyczny, poetycki) po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji szkolnych.

Regulamin: LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ – REGULAMIN 2023-24