Wojewódzki konkurs „Lingwistyczna jesień z poezją”

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu „Lingwistyczna jesień z poezją”. 

Cele konkursu:

  • popularyzowanie poezji polskojęzycznej, anglojęzycznej i niemieckojęzycznej
  • kształtowanie kultury żywego słowa
  • doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie zdolności i zainteresowań
  • poszukiwanie i promowanie młodych twórców literatury

Regulamin