XVIII Megaolimpiada Wiedzy

 

PODAJEMY WYNIKI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO XVIII MEGAOLIMPIADY WIEDZY 2023
Laureatami konkursu zostali uczniowie, którzy w etapie III wojewódzkim zajęli I, II i III miejsce (uzyskali trzy najwyższe wyniki).
Finalistami konkursu zostali uczniowie, którzy w etapie III wojewódzkim zajęli IV i V miejsce.
SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!
Dyplomy laureatów i finalistów XVIII Megaolimpiady Wiedzy będą do odebrania od 8 maja 2023 r. w sekretariacie Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku.

Klasy V

Język polski

Język angielski

Przedmioty przyrodnicze (biologia i geografia)

Matematyka

Klasy VI

Język polski

Język angielski

Przedmioty przyrodnicze (biologia i geografia)

Matematyka

—————–

XVIII MEGAOLIMPIDA WIEDZY WYNIKI ETAPU REJONOWEGO 2023:

Klasy V

Klasy VI

W etapie wojewódzkim wezmą udział uczniowie wyłonieni podczas eliminacji rejonowych – wszyscy, którzy uzyskali  min. 70%  punktów  z pracy pisemnej.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

TERMIN I MIEJSCE ETAPU WOJEWÓDZKIEGO

20.03- 24.03.2023 r.  uczniowie klas piątych i szóstych

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego  ul. Malczewskiego 51, Gdańsk

ETAP WOJEWÓDZKI – TERMINARZ KONKURSÓW

 


 

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego ma zaszczyt zaprosić

na  XVIII MEGAOLIMPIADĘ WIEDZY
pod patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz „Gazety Wyborczej”

Megaolimpiada  jest konkursem, który obejmuje następujące przedmioty:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Przedmioty przyrodnicze (biologia i geografia)
 • Historia
 • Matematyka

Cele konkursu:

 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych
 • wykorzystanie wiedzy w praktyce
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyrabianie spostrzegawczości
 • kształtowanie umiejętności czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • analiza i interpretacja różnych tekstów kultury
 • rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego
 • rozwijanie zainteresowań z różnych przedmiotów
 • wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych

Uczestnicy uczniowie:
– klas piątych szkół podstawowych województwa pomorskiego
– klas szóstych szkół podstawowych województwa pomorskiego

TERMIN I MIEJSCE ETAPU REJONOWEGO
06.02-10.02.2023 r. uczniowie klas piątych
13.02-17.02.2023 r. uczniowie klas szóstych
Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, ul. Malczewskiego 51, Gdańsk

TERMIN I MIEJSCE ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
20.03-24.03.2023 r. uczniowie klas piątych
20.03-24.03.2023 r. uczniowie klas szóstych
Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, ul. Malczewskiego 51, Gdańsk

XVIII MEGAOLIMPIADA WIEDZY – REGULAMIN 2022-2023

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 


Rok szkolny 2021-22

WYNIKI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO XVII MEGAOLIMPIADY WIEDZY
Laureatami konkursu zostali uczniowie, którzy w etapie III wojewódzkim zajęli I, II i III miejsce (uzyskali trzy najwyższe wyniki).
Finalistami konkursu zostali uczniowie, którzy w etapie III wojewódzkim zajęli IV i V miejsce.

KLASY V

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

KLASY VI

HISTORIA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

 

Wyniki etapu rejonowego XVII Megaolimpiady Wiedzy dla uczniów klas V i VI.

Wyniki kl. V

historia / j. angielski / j. polski / matematyka / przedmioty przyrodnicze /

Wyniki kl. VI

historia / j. angielski / j. polski / matematyka / przedmioty przyrodnicze /