XIX Megaolimpiada Wiedzy

Wyniki etapu rejonowego XIX Megaolimpiady Wiedzy.

Przedstawiamy wyniki etapu rejonowego XIX Megaolimpiady Wiedzy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy zdobyli wynik kwalifikujący do etapu wojewódzkiego. Zapraszamy serdecznie w marcu!


UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
Terminarz poszczególnych konkursów – etap III wojewódzki

4 marca 2024 r. (poniedziałek)
Międzyszkolny konkurs języka polskiego dla uczniów klas V i VI
godz. 14.30-15.15 nr sali 01, 02

Międzyszkolny konkurs historyczny dla uczniów klas V i VI
godz. 15.30-16.15 nr sali 01

5 marca 2024 r. (wtorek)
Międzyszkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas V i VI
godz. 14.30-15.15 nr sali 01, 02

Międzyszkolny konkurs biologiczno- geograficzny dla uczniów klas V i VI
godz. 15.30-16.15 nr sali 01

6 marca 2024 r. (środa)
Międzyszkolny konkurs języka angielskiego dla uczniów klas V i VI
godz. 14.30-15.30 nr sali 01

Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone na stronie naszej szkoły do 18.03. 2024

 


Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego ma zaszczyt zaprosić na

XIX MEGAOLIMPIADĘ WIEDZY pod patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty
Megaolimpiada  jest konkursem, który obejmuje następujące przedmioty:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Przedmioty przyrodnicze (biologia i geografia)
 • Historia
 • Matematyka

Cele konkursu:

 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych
 • wykorzystanie wiedzy w praktyce
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyrabianie spostrzegawczości
 • kształtowanie umiejętności czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • analiza i interpretacja różnych tekstów kultury
 • rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego
 • rozwijanie zainteresowań z różnych przedmiotów
 • wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych

Uczestnicy uczniowie:
– klas piątych szkół podstawowych województwa pomorskiego
– klas szóstych szkół podstawowych województwa pomorskiego

Terminy i miejsca etapu rejonowego:

15.01-19.01.2024 r. – uczniowie klas piątych

22.01-26.01.2024 r. – uczniowie klas szóstych

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, ul. Malczewskiego 51, Gdańsk

Terminy i miejsca etapu wojewódzkiego:

4.03-8.03.2024 r. uczniowie klas piątych

4.03-8.03.2024 r.  – uczniowie klas szóstych

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, ul. Malczewskiego 51, Gdańsk

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, ul. Malczewskiego 51, Gdańsk

XIX MEGAOLIMPIADA WIEDZY – REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA

 


Rok szkolny 2022 – 2023

PODAJEMY WYNIKI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO XVIII MEGAOLIMPIADY WIEDZY 2023
Laureatami konkursu zostali uczniowie, którzy w etapie III wojewódzkim zajęli I, II i III miejsce (uzyskali trzy najwyższe wyniki).
Finalistami konkursu zostali uczniowie, którzy w etapie III wojewódzkim zajęli IV i V miejsce.
SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!
Dyplomy laureatów i finalistów XVIII Megaolimpiady Wiedzy będą do odebrania od 8 maja 2023 r. w sekretariacie Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku.

Klasy V

Język polski

Język angielski

Przedmioty przyrodnicze (biologia i geografia)

Matematyka

Klasy VI

Język polski

Język angielski

Przedmioty przyrodnicze (biologia i geografia)

Matematyka

—————–

XVIII MEGAOLIMPIDA WIEDZY WYNIKI ETAPU REJONOWEGO 2023:

Klasy V

Klasy VI


Rok szkolny 2021-2022

WYNIKI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO XVII MEGAOLIMPIADY WIEDZY
Laureatami konkursu zostali uczniowie, którzy w etapie III wojewódzkim zajęli I, II i III miejsce (uzyskali trzy najwyższe wyniki).
Finalistami konkursu zostali uczniowie, którzy w etapie III wojewódzkim zajęli IV i V miejsce.

KLASY V

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

KLASY VI

HISTORIA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

—————–

Wyniki etapu rejonowego XVII Megaolimpiady Wiedzy dla uczniów klas V i VI.

Wyniki kl. V

historia / j. angielski / j. polski / matematyka / przedmioty przyrodnicze /

Wyniki kl. VI

historia / j. angielski / j. polski / matematyka / przedmioty przyrodnicze /