Wojewódzki konkurs „Literatura i Obraz”

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki 3. Etapu Konkursu Wojewódzkiego „Literatura i obraz”
Laureatami zostali:
klasy IV-VII
I miejsce i tytuł laureata Julia Zalewska
II miejsce i tytuł laureata Ewa Krasińska
III miejsce i tytuł laureata Paulina Miszczyn
klasy VII-VIII
I miejsce i tytuł laureata Milena Krefta
II miejsce i tytuł laureata Kornelia Soćko
III miejsce i tytuł laureata ex aequo Katarzyna Adler i Patrycja Laskowska
IV miejsce i tytuł laureata Maja Domolewska
V miejsce i tytuł laureata Zuzanna Ambroziak
Laureatom serdecznie gratulujemy.
Odbiór dyplomów i nagród możliwy będzie w siedzibie Organizatora przy ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku między 28 lutego a 11 marca.
Zapraszamy.

————————————————————–

3. Etap Konkursu Wojewódzkiego „Literatura i obraz”
Mamy zaszczyt ogłosić listę uczniów zakwalifikowanych do 3. Etapu Konkursu Wojewódzkiego „Literatura i obraz”.
1. Maja Domolewska
2. Zuzanna Ambroziak
3. Ewa Krasińska
4. Julia Zalewska
5. Paulina Miszczyszyn
6. Antonina Słabek
7. Katarzyna Adler
8. Milena Kreft
9. Zuzanna Lewandowska
10. Patrycja Laskowska
11. Kornelia Soćko
Gratulujemy i zapraszamy do kolejnego etapu konkursu. Przypominamy, że zakwalifikowani do finału uczniowie piszą pracę, w której w ciekawy sposób uzasadniają wybór i przedstawiają swoją interpretację wybranego dzieła. Objętość pracy to około 200 słów. Prace prosimy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie – do 10 stycznia 2022 r. pocztą na adres Organizatora: Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk z dopiskiem Literatura i obraz p. Agnieszka Krzywicka

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego ma zaszczyt zaprosić na

Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny 

„LITERATURA I OBRAZ 2021/22”

skierowany do młodzieży ze szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Regulamin