Wojewódzki Konkurs „Literatura i obraz”

Komisja Konkursu Wojewódzkiego LITERATURA i OBRAZ ogłasza wyniki III etapu konkursu.

LAUREACI w kategorii klas IV-VI

I miejsce i tytuł laureata – Helena Otta Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie
II miejsce i tytuł laureata – Laura Schroeder Szkoła Podstawowa w Strzepczu
III miejsce i tytuł laureata – Katarzyna Kroplewska Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie
IV miejsce i tytuł laureata Michalina Kucharz I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku

LAUREACI w kategorii klas VII-VIII
I miejsce i tytuł laureata – Aliaksandra Shulha Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej
II miejsce i tytuł laureata – Franciszek Poklewski – Koziełło Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku
III miejsce i tytuł laureata – Madgalena Zubiel Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku
IV miejsce i tytuł laureata – Aleksandra Skiba Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni
V miejsce i tytuł laureata – Anna Zielińska Szkoła Podstawowa w Pszczółkach

GRATULUJEMY wszystkim zwycięzcom.
Dla laureatów Organizator przewidział dyplomy i nagrody rzeczowe. Będą one do odbioru w sekretariacie siedziby Organizatora
od 6 lutego 2023 roku.

Adres siedziby Organizatora:
Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego
Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

Zapraszamy.
Koordynator konkursu Agnieszka Krzywicka

————————————

 

Komisja Konkursu Wojewódzkiego LITERATURA i OBRAZ ogłasza wyniki II etapu konkursu.

Osoby, które zakwalifikowały się do kolejnego, trzeciego etapu konkursu to:

Uczniowie w kategorii klas IV-VI
1.  Helena Otta Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie
2.  Katarzyna Kroplewska Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie
3.  Jan Szymkowiak I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku
4.  Laura Schroeder Szkoła Podstawowa w Strzepczu
5.  Michalina Kucharz I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku

Uczniowie w kategorii klas VII-VIII
1.  Aliaksandra Shulha Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej
2.  Franciszek Poklewski – Koziełło Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku
3.  Aleksandra Skiba Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni
4.  Madgalena Zubiel Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku
5.  Anna Zielińska Szkoła Podstawowa w Pszczółkach
6.  Alcja Henig Szkoła Podstawowa w Strzepczu

GRATULUJEMY!
Co dalej?
Zakwalifikowani do finału uczniowie napiszą pracę, w której w ciekawy sposób uzasadnią swój wybór i przedstawiają interpretację wybranego dzieła, motywu, bohatera. Objętość pracy to około 200 słów. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie – do 13 stycznia 2023 r. pocztą na adres Organizatora:

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego
Pani Agnieszka Krzywicka
Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Z dopiskiem LITERATURA I OBRAZ etap III- wojewódzki

bądź na adres mail: a.krzywicka@oswiatalingwista.eu w temacie proszę podać: Konkurs LITERATURA i OBRAZ III etap – wojewódzki.

Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Życzymy powodzenia.
Koordynator konkursu Agnieszka Krzywicka.


Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny „LITERATURA I OBRAZ 2022/23”

pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista”

skierowany do młodzieży ze szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wśród młodzieży literatury poprzez korelację literatury i malarstwa, kształtowanie umiejętności wyrażania utworów literackich obrazem,
  • wzmacnianie wrażliwości artystycznej uczniów (na poziomie literackim i malarskim), rozwijanie kreatywności, pasji czytelniczych i uzdolnień plastycznych,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych i artystycznych uczniów,
  • kształcenie umiejętności interpretacji dzieł literackich,
  • promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie i artystycznie.

Regulamin: LITERATURA I OBRAZ – REGULAMIN 2022-23

 

 


Rok szkolny 2021-22
Laureaci konkursu:
klasy IV-VII
I miejsce i tytuł laureata Julia Zalewska
II miejsce i tytuł laureata Ewa Krasińska
III miejsce i tytuł laureata Paulina Miszczyn
klasy VII-VIII
I miejsce i tytuł laureata Milena Krefta
II miejsce i tytuł laureata Kornelia Soćko
III miejsce i tytuł laureata ex aequo Katarzyna Adler i Patrycja Laskowska
IV miejsce i tytuł laureata Maja Domolewska
V miejsce i tytuł laureata Zuzanna Ambroziak