Laboratorium Wiedzy Pozytywnej

PROGRAM PROFILAKTYCZNY 
LABORATORIUM WIEDZY POZYTYWNEJ

Uczniowie klas ósmych Gdańskiej Szkoły Podstawowej Lingwista im. Hymnu Narodowego realizują program profilaktyczny LABORATORIUM WIEDZY POZYTYWNEJ.

Program jest adresowany do młodzieży w wieku 13-14 lat, ich rodziców i nauczycieli.

Celem programu w części dla uczniów jest promocja zdrowego stylu życia (w tym postaw wolnych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych) poprzez kształtowanie wzorów satysfakcjonującego życia oraz gotowości do radzenia sobie z trudnościami okresu dorastania.
Program umożliwia młodzieży czynny udział w świadomym kształtowaniu postaw, poglądów i opinii wobec używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Laboratorium Wiedzy Pozytywnej koncentruje się na budowaniu i wzmacnianiu umiejętności życiowych młodych ludzi. Przyjmujemy bowiem, że braki w tym zakresie sprzyjają używaniu substancji psychoaktywnych i podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.

Program obejmuje naukę:

 • budowania pozytywnej samooceny,
 • definiowania celów,
 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, w tym sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • krytycznego myślenia,
 • podejmowania decyzji oraz asertywności.

 

 

Cykl zajęć z młodzieżą składa się z 12 sesji (każda po 2 godziny dydaktyczne).
Laboratorium Wiedzy Pozytywnej to program, dzięki któremu rodzice   dowiedzą się   o:

 • skutecznych sposobach chronienia nastolatków przed sięganiem po alkohol i narkotyki;
 • efektywnych sposobach komunikacji z dziećmi w okresie dorastania;
 • przekazywaniu dzieciom pozytywnych wzorców zachowań.

  Laboratorium Wiedzy Pozytywnej wskazuje, jak efektywnie rozmawiać z dziećmi (nawet wówczas, gdy brakuje czasu) i jak reagować na niepokojące sygnały. Udział rodziców w programie wiąże się z możliwością ćwiczenia praktycznych umiejętności. Zajęcia dla rodziców tematycznie powiązane są z programem psychoedukacyjnym, w którym biorą udział ich dzieci. Moduł dla rodziców składa się z 2 sesji (każda po 2 godziny dydaktyczne).

  Część adresowana do nauczycieli koncentruje się na tworzeniu pozytywnego klimatu społecznego placówki poprzez pomoc pedagogom w budowaniu wspierających relacji z uczniami, opartych na podmiotowym stosunku do podopiecznych. Zajęcia służyć mają także propagowaniu (wzmacnianiu) postaw sprzyjających zdrowiu.

  Program  Laboratorium Wiedzy Pozytywnej jest rekomendowany przez najważniejsze polskie instytucje zajmujące się profilaktyką:  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,  Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Instytut Psychiatrii i Neurologii  w ramach ogólnopolskiego Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.