Edukacja domowa

Edukacja domowa

Edukacja domowa w Gdańskiej Szkole Podstawowej LINGWISTA im. Hymnu Narodowego
Edukacja domowa jest formą nauki, która pozwala w domowych warunkach łączyć naukę z realizacją pasji. Proponujemy dostęp do edukacji, która będzie przyjazna, dostępna i budowana na własnych zasadach.
Naszym głównym celem jest sukces uczniów bez presji oraz rozwijanie ich zainteresowań.
Zapewniamy:

 • indywidualne wsparcie ucznia,
 • warunki do rozwijania relacji z rówieśnikami,
 • nauczanie dostosowane do potrzeb każdego ucznia,
 • dobre przygotowanie do egzaminów,
 • współpracę online oraz stacjonarnie.

Każdy uczeń otrzyma: legitymację szkolną oraz zestaw podręczników i ćwiczeń.

 

Oferta

W naszej ofercie znajduje się ścieżka edukacji domowej, opracowana biorąc pod uwagę różnorodność potrzeb, zainteresowań oraz celów młodych ludzi.

Edukacja domowa

  • konto na platformie Enauka
  • opieka koordynatora
  • zagadnienia przedmiotowe
  • biblioteka materiałów edukacyjnych
  • zajęcia indywidualne 2x w miesiącu
  • spotkanie z psychologiem/pedagogiem 2x w miesiącu
  • udział w wybranych wycieczkach i wyjściach edukacyjnych
  • udział w wybranych zajęciach dodatkowych
  • organizacja egzaminów klasyfikacyjnych
  • 1 200 zł/mc

  Opieka koordynatora

  Każdy uczeń w edukacji domowej objęty jest opieką koordynatora, która polega na cyklicznych konsultacjach. Koordynator pomaga w organizacji nauki, doradza, zapewnia kompleksowe wsparcie dla uczniów oraz rodziców.

   

  Zagadnienia przedmiotowe

  Lista zagadnień z każdego przedmiotu na dany rok szkolny, uwzględniające kluczowe obszary podstawy programowej, które uczeń powinien opanować. Uporządkowany zakres materiału pozwoli zaplanować i monitorować proces nauki.

  Organizacja egzaminów klasyfikacyjnych

  Formuła edukacji domowej nakłada obowiązek rocznych egzaminów klasyfikacyjnych obejmujących przedmioty przewidziane w podstawie programowej na danym etapie edukacyjnym. Koordynator przygotowuje plan przebiegu egzaminów.

  Biblioteka zasobów edukacyjnych

  Zasoby edukacyjne obejmują materiały stanowiące wsparcie dydaktyczne i uzupełnienie wiedzy, m.in.: artykuły, opracowania, filmy edukacyjne, itp. Dodatkowo szkoła dysponuje biblioteczką podręczników oraz książek popularnonaukowych,  dostępną (na miejscu, w szkole) dla uczniów edukacji domowej.

  Zajęcia indywidualne

  Indywidualne spotkania z wybranym nauczycielem przedmiotowym w celu wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się podczas pracy własnej lub wskazanie obszaru do rozwoju.

  Wycieczki i wyjścia edukacyjne

  Uczeń ma możliwość uczestniczenia w wycieczkach oraz wyjściach edukacyjnych organizowanych przez szkołę, po uprzednim poinformowaniu osoby organizującej przedsięwzięcie (dołącza do jednej z klas).

  Spotkanie z psychologiem lub/i pedagogiem

  Celem indywidualnych spotkań ucznia z psychologiem szkolnym, jest omawianie bieżących, jednorazowych trudności i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Psycholog przeprowadza konsultacje lub porusza tematy związane z personalnym doradztwem zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ucznia.

  Ciesz się e-nauką z nami w Gdańskiej Szkole Podstawowej LINGWISTA im. Hymnu Narodowego!

   

  Kontakt

  Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacji domowej. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać drogą mailową

  pod adresem:
  s.zalewska@oswiatalingwista.eu
  info@oswiatalingwista.eu

  Do pobrania:
  formularz rekrutacyjny