Rekrutacja na rok szkolny 2024 / 2025

REKRUTACJA KL. I – IV NA ROK 2024/2025

Warunki przyjęcia do Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego do klasy I:
• Podanie o przyjęcie do szkoły
• Ankieta kandydata
• Deklaracja wyboru drugiego języka obcego w roku szkolnym 2024/2025
• Deklaracja języka kaszubskiego
• Odpis aktu urodzenia
• 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem
• Karta zdrowia
• Opinia wychowawcy grupy zerowej o aktualnym stanie rozwoju dziecka
• ROZMOWA REKRUTACYJNA
Rekrutacja do szkoły odbywa się w dwóch etapach:
1. Etap pierwszy:
Od 13 lutego 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. należy dostarczyć:
• podanie o przyjęcie do szkoły<
• ankietę kandydata
• deklaracje
• odpis aktu urodzenia
• opinię dotychczasowego wychowawcy o aktualnym stanie rozwoju dziecka
W tym czasie odbędzie się rozmowa rekrutacyjna.
2. Etap drugi:
Do dnia 30 czerwca  2024 r. należy dostarczyć:
• kartę zdrowia
• 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem

REKRUTACJA KL. V-VIII NA ROK 2024/2025

Warunki przyjęcia do Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego do klas V-VIII:
• Podanie o przyjęcie do szkoły
• Ankieta kandydata
• Deklaracja wyboru drugiego języka obcego w roku szkolnym 2024/2025
• Odpis aktu urodzenia
• 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem
• Karta zdrowia (po otrzymaniu)
• ROZMOWA REKRUTACYJNA

Dodatkowo należy dostarczyć:
• Wykaz ocen za pierwsze półrocze klasy obecnej
• Świadectwo ukończenia klasy poprzedniej (oryginał)
• Świadectwo ukończenia klasy obecnej (oryginał – po otrzymaniu)

Pod uwagę brane są:
• Ocena zachowania w klasie obecnej
• Oceny na świadectwie ukończenia klasy obecnej
• Wykaz ocen za pierwsze półrocze klasy obecnej
• Szczególne osiągnięcia ucznia
• Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci do szkoły przyjmowani są w następującej kolejności:
• Laureaci i finaliści przedmiotowych konkursów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim.
• Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia klasy obecnej, w wykazie ocen za pierwsze półrocze tej klasy oraz na świadectwie ukończenia klasy obecnej uzyskali średnią ocen 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
• Pozostali kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia klasy obecnej, w wykazie ocen za pierwsze półrocze oraz na świadectwie ukończenia tej klasy uzyskali co najmniej dobre wyniki nauczania i zachowania.

 

OPŁATY ROK SZKOLNY 2024/2025

Uczniowie klas I-VIII
Czesne: 1200 zł miesięcznie
Wpisowe: 1200 zł jednorazowo
Prezes Zarządu „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przyznania indywidualnych stypendiów.
„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. informuje, iż przy wpłacie dokonanej  za rok nauki z góry obowiązuje zniżka 5% upustu czesnego.
Płatność do 10 dnia każdego miesiąca.
Kontakt w sprawie płatności: wplaty@onet.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja kl. 1

Rekrutacja kl. 4-8

Ankieta

Opłaty rok szkolny 2024/2025

Drugi język obcy

Zajęcia z wf