NABO

Projekt  edukacyjno – artystyczny
DORASTAMY  Z  NATKĄ  I  BOLEM

Program jest kierowany do dzieci w wieku 10-12 lat, a więc do klas 4-6 szkoły podstawowej. Stanowi kontynuację projektu Zapiski Niedźwiadka Zaradka realizowanego w klasach 1-3. Projekt ma pomóc dzieciom wyrazić siebie, wspierać w odkrywaniu własnej osobowość oraz stworzyć nowy obszar do kreatywnego współdziałania. Ma również wspomóc nauczycieli – ułatwić poznanie uczniów oraz ich możliwości intelektualnych i językowych. Ma na celu  stworzyć nową płaszczyznę działania, być alternatywą do tradycyjnych metod nauczania.

Zapisów można dokonywać indywidualnie, w gronie całej klasy, (np. po wycieczce, wizycie ciekawej osoby) lub w grupach. Nauczyciel może podać konkretny temat lub pozostawić wybór uczniom. Kiedy wszystkie grupy dokonają wpisów, wówczas na forum klasy następuje krótka prezentacja i  metodą  głosowania  zostaje wybrany najciekawszy. Takie najlepsze tematyczne wpisy mogą być prezentowane na większym forum, na przykład podczas Dni Europy, Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków (18.04), Dzień Praw Zwierząt (22.05) i  wiele  innych.

Dla dzieci w wieku 10 lat bardzo ważna jest przynależność do grupy i wspieranie  się. Rywalizacja i  przechwałki  ustępują miejsca grze zespołowej, liczy się dobro grupy i współdziałanie. Wspólne kreowanie ksiąg zintegruje uczniów.

Natka i  Bolo będą zmieniały się razem z młodzieżą. Dzieci mogą zmieniać im ubrania i  zaopatrywać w akcesoria, które będą świadczyły o przeobrażaniu się wewnętrznym i zewnętrznym lalek. Dzieci w tym procesie zobaczą  samych siebie, co ułatwi im zrozumienie zmian, jakie zachodzą w ich życiu, wyglądzie i sposobie myślenia. Warto też poruszać takie tematy z uczniami podczas lekcji z wychowawcą.

Opracowała: inż. Eliza Piechnik