Opłaty

Opłaty dla osób przyjętych
do Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego
w roku szkolnym 2021/2022

 

Uczniowie klas I-VIII

Czesne: 750 zł miesięcznie

Wpisowe: 750 zł

Zarząd „Oświata-Lingwista” NCE oferuje stypendia naukowe w wysokości 300 zł upustu czesnego miesięcznie dla uczniów, którzy uzyskali w klasie szóstej lub siódmej tytuł  laureata  konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Zarząd „Oświata-Lingwista” NCE oferuje stypendia naukowe w wysokości 200 zł upustu czesnego miesięcznie dla uczniów, którzy ukończyli klasę szóstą lub siódmą  z wyróżnieniem.

Zniżka na drugie dziecko w szkole podstawowej wynosi  20%.

Zniżki nie sumują się.

Prezes Zarządu „Oświata-Lingwista” NCE zastrzega sobie możliwość przyznania indywidualnych stypendiów w szczególnych sytuacjach.

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. informuje, iż przy wpłacie dokonanej  za rok nauki z góry obowiązuje zniżka 5% upustu czesnego.

 

Dane do przelewu:
“Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Numer rachunku: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 (Alior Bank S.A.)
 
Płatność do 10 dnia każdego miesiąca.

Kontakt w sprawie płatności: wplaty@onet.pl