Opłaty rok szkolny 2023/2024

Opłaty dla osób rozpoczynających naukę  w  Gdańskiej Szkole Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego  w roku szkolnym 2023/2024

Uczniowie klas I-VIII

Czesne: 1000 zł miesięcznie

Wpisowe: 1000 zł jednorazowo

Zarząd „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.  oferuje stypendia naukowe w wysokości 200 zł upustu czesnego miesięcznie dla uczniów, którzy uzyskali w klasie szóstej lub siódmej tytuł  laureata  konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Zarząd „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.   oferuje stypendia naukowe w wysokości 200 zł upustu czesnego miesięcznie dla uczniów, którzy ukończyli klasę szóstą lub siódmą  z wyróżnieniem.

Zniżka na drugie dziecko w szkole podstawowej wynosi  20%.

Zniżki nie sumują się.

Prezes Zarządu „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.    zastrzega sobie możliwość przyznania indywidualnych stypendiów w szczególnych sytuacjach.

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. informuje, iż przy wpłacie dokonanej  za rok nauki z góry obowiązuje zniżka 5% upustu czesnego.

Płatność do 10 dnia każdego miesiąca.

Kontakt w sprawie płatności: wplaty@onet.pl