Mały Ambasador Krajobrazu Miasta

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej zaprosił nas do udziału w projekcie Mały Ambasador Krajobrazu Miasta realizowanym w ramach większego projektu Politechnika Wielu Pokoleń. W związku z tym uczniowie klasy 6A wzięli udział w czterech zajęciach warsztatowych:

  • zajęcia dotyczące urbanistyki (4 godz.)
  • zajęcia dotyczące architektury (2 x 4 godz.)
  • zajęcia z programem graficznym do modelowania 3D (4 godz.)


W ramach zajęć odbyły się studia terenowe, podczas których uczestnicy zostali zainspirowani do wnikliwej obserwacji otoczenia oraz wykorzystania pozyskanej wiedzy w praktyce. Uczniowie zespołowo opracowali projekty miejsc swoich marzeń – podwórek, placów zabaw.
Zajęcia zostały przeprowadzone w następujących formach:
konwersatorium, prezentacja multimedialna, warsztaty rysunkowe i projektowe, quizy i gry tematyczne, studia terenowe (spacer po mieście).

Efekty kształcenia

Młodzi uczestnicy oraz uczestniczki warsztatów:

  • uzyskali wiedzę na temat elementów, cech oraz zagrożeń krajobrazów lokalnych,
  • nabyli umiejętności obserwowania i dokumentowania zjawisk przestrzennych i społecznych (wykonanie notatki rysunkowej i makiety, czytanie mapy, tworzenie wizualizacji komputerowej),
  • zastosowali partycypacyjną metodę projektową do rozwiązania problemów przestrzennych,
  • rozwinęli kompetencje twórcze i artystyczne,
  • pracowali zespołowo, dzięki czemu rozwinęli swoje kompetencje interpersonalne  i organizacyjne.

Jednostka realizująca:


Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Osoby prowadzące zajęcia:
dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. nadzw. PG
dr inż. arch. Elżbieta Marczak

Miejsce zajęć: sale wykładowe Wydziału Architektury PG.

 

Relacja z wyjścia