Pokazy chemiczne

W nowym roku szkolnym kontynuujemy sobotnie spotkania z eksperymentem chemicznym.

W sobotę 6 października uczniowie Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego udali się na Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie wzięli udział w wykładzie połączonym  z pokazem doświadczeń chemicznych.

Pan doktor Tomasz Pluciński zaprezentował wybrane doświadczenia o różnej tematyce. Pojawiły się eksperymenty z kinetyki, fotochemii, elektrochemii, były gwałtowne reakcje, paradoksy chemiczne oraz chemia kuchenna…

 

Podczas wykładu dowiedzieliśmy się jak uzyskać srebrzyste i złociste monety – z miedzianych, zmierzyliśmyzawartości tlenu w powietrzu, odkryliśmy – jak konstruuje się paletę substraktywną barw CMYK oraz  paletę addytywną barw RGB. Na własnej odzieży przetestowaliśmy znikający atrament, a chętni uczestnicy mogli „zasmakować” jak działa ogniwo w ustach.

Podczas pokazu zachwyciła nas chemiluminescencja szczawianów, trochę ogłuszyła  wybuchowa synteza wody na katalizatorze Pd, a efekt  został wzmocniony wybuchem gazu ziemnego (na szczęście kontrolowanym). Na ukojenie usłyszeliśmy bajkę o maszynie produkującej cukierki i małym smoku.

Czekamy niecierpliwie na następne spotkania z chemią!