XIII Megaolimpiada Wiedzy

XIII  MEGAOLIMPIADA WIEDZY

pod  patronatem  Pomorskiego  Kuratorium  Oświaty

oraz  „Gazety  Wyborczej”

Konkurs dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych

 

Megaolimpiada –jest konkursem, który obejmuje następujące przedmioty:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Przyroda
 • Historia
 • Matematyka

Cele konkursu:

 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych
 • wykorzystanie wiedzy w praktyce
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyrabianie spostrzegawczości
 • kształtowanie umiejętności czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • analiza i interpretacja różnych tekstów kultury
 • rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego
 • rozwijanie zainteresowań z różnych przedmiotów
 • wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych

Regulamin

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  

 

Wyniki ETAPU WOJEWÓDZKIEGO XIII MEGAOLIMPIADY WIEDZY dla uczniów klas V i VI