Wspaniały Świat Turcji

Chcielibyśmy zaproponować udział w niezwykłym konkursie literackim skierowanym do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych  województwa pomorskiego.

Zasięg konkursu: konkurs wojewódzki

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

Cel: Popularyzacja kultury i tradycji Turcji wśród młodzieży.

Tematyka: “Wspaniały świat Turcji” – tradycje, kultura i krajobraz Turcji widziany oczami młodego człowieka.

Dokumenty:

Regulamin

Karta zgłoszenia