Wyjście profilu biologicznego i chemicznego

W piątek, 27.10 uczestnicy profilu biologicznego i chemicznego udali się do Oczyszczalni Ścieków Wschód i Elektrociepłowni Biogazowej. Mimo niepogody wycieczka na pewno zostanie w pamięci dzięki naszym czujnym receptorom węchu