Lekcja geografii – geologia Polski

Uczniowie klas siódmych poznają przeszłość geologiczną naszej planety uzupełniając  linię czasu od prekambru po kenozoik – zabawa poprzez naukę daje wyśmienite rezultaty.