Wojewódzki konkurs Wspaniały Świat Turcji

Gdańska Szkoła Podstawowa “Lingwista” im. Hymnu Narodowego ma zaszczyt zaprosić na XVIII edycję

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Wspaniały Świat Turcji”

pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Towarzystwa Polsko – Tureckiego, Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista”.

Informujemy, że nadsyłanie prac na konkurs o wspaniałym świecie Turcji zostaje wydłużone do 9.05. 2023. Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych.

 

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja kultury i tradycji Turcji wśród młodzieży
  • wzmacnianie wrażliwości artystycznej uczniów (na poziomie literackim i kulturowym), rozwijanie kreatywności, pasji literackich,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych i artystycznych uczniów,
  • promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie.

Organizacja i przebieg konkursu:

Ustala się trzy etapy konkursu: I etap – szkolny, II etap – rejonowy – wyłonienie najlepszych prac pisemnych, III etap – wojewódzki – część ustna i wyłonienie laureatów.
Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest wysłanie w wyznaczonym terminie prac literackich (wraz z kartami zgłoszenia uczniów do konkursu) tych uczniów, którzy zostali wyłonieni z I etapu przez Szkolną Komisję Konkursową do kolejnego – II etapu konkursu.

WSPANIAŁY ŚWIAT TURCJI – REGULAMIN 2022-2023