Wojewódzki konkurs Wspaniały Świat Turcji

Gdańska Szkoła Podstawowa “Lingwista” im. Hymnu Narodowego ma zaszczyt zaprosić na XVII edycję

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Wspaniały Świat Turcji”

pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Towarzystwa Polsko –Tureckiego, Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista”.

Celem konkursu jest

  • popularyzacja kultury i tradycji Turcji wśród młodzieży
  • wzmacnianie wrażliwości artystycznej uczniów (na poziomie literackim i kulturowym), rozwijanie kreatywności, pasji literackich,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych i artystycznych uczniów,
  • promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie.

Regulamin konkursu