Prace procentowe

Gdzie wykorzystać wiedzę poznaną na lekcjach matematyki? Odpowiedź na to pytanie znaleźli uczniowie klas szóstych! Z powodzeniem znaleźli przykłady wykorzystywania obliczeń procentowych w codziennym życiu – całkiem ich sporo! 🙂