Literatura i obraz – wyniki II etapu

Ogłoszenie wyników eliminacji rejonowych konkursu wojewódzkiego „Literatura i obraz”

Mamy zaszczyt ogłosić listę osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu wojewódzkiego „Literatura i obraz”.

  • Adamska Hanna
  • Bruska Martina
  • Dzieciątkowska Karolina
  • Krzemiński Artur
  • Rogocz Antonina
  • Szmytkowska Kinga
  • Torbicki Antoni
  • Torbicki Franciszek

Zakwalifikowani do finału uczniowie proszeni są o napisanie pracy literackiej, w której w ciekawy sposób uzasadnią wybór utworu i przedstawiają swoją interpretację wybranego przez nich dzieła. Objętość pracy to około 200 słów. Preferowane są prace pisane na komputerze. Prace prosimy dostarczać w nieprzekraczalnym terminie – do 30 grudnia 2020 r. pocztą, na adres Organizatora:

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, Pani Agnieszka Krzywicka, ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk z dopiskiem LITERATURA I OBRAZ, etap III- wojewódzki bądź na adres mail: a.krzywicka@oswiatalingwista.eu z dopiskiem Konkurs LITERATURA i OBRAZ III etap – wojewódzki. Dziękujemy za zainteresowanie konkursem i życzymy dalszych sukcesów.