Rekrutacja do klasy pierwszej i drugiej

Warunki przyjęcia
do
Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego
do klasy pierwszej i drugiej

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Ankieta kandydata [PDF] – pobierz
 • Deklaracja wyboru zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2021/2022 [PDF] – pobierz
 • Deklaracja wyboru zajęć rozwijających zainteresowania w roku szkolnym 2021/2022 [PDF] – pobierz
 • Deklaracja wyboru drugiego języka obcego w roku szkolnym 2021/2022 [PDF] – pobierz
 • Odpis aktu urodzenia
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem
 • Karta zdrowia (po otrzymaniu)

Rekrutacja do szkoły odbywa się w dwóch fazach:

 1. Faza zasadnicza

Od 18 stycznia 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r. należy dostarczyć:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Ankietę kandydata
 • Deklaracje
 • Odpis aktu urodzenia
 1. Faza uzupełniająca

Do dnia 30 czerwca  2021 r. należy dostarczyć:

 • Kartę zdrowia
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem