Dyrektor Szkoły Podstawowej Lingwista

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego

Zarząd „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji ogłasza Konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego.

Wnioski i CV prosimy składać w Sekretariacie Szkoły lub przysyłać pocztą
na adres:
„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji sp z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk,
bądź przesyłać na adres e-mail: info@oswiatalingwista.eu
do dnia 26 maja 2023

Oczekiwania wobec Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Uprawnienia do zarządzania placówką oświatową
 • Uprawnienia do nauczania wybranego przedmiotu w szkole podstawowej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w ciągu ostatnich pięciu lat

Umiejętności:

 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • zdolności mediacyjne
 • komunikatywność
 • dobry kontakt z młodzieżą
 • umiejętność dyplomatycznego  załatwiania spraw
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych
 • zdolności logistyczne  i analityczne
 • skuteczność w działaniu przy zachowaniu standardów etycznych i moralnych
 • zdolność do sprawowania nadzoru nad działalnością pedagogiczną
 • kreatywność, pasja, wizja funkcjonowania szkoły, umiejętność planowania i skuteczność w realizacji planów
 • chęć tworzenia i podtrzymywania wizji miejsca przyjaznego rozwojowi dzieci
 • chęć prowadzenia miejsca, które uczy przez radość, pasję z szacunkiem do młodego człowieka
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora w placówce szkolnej