Zajęcia w Akademii Muzycznej w Gdańsku

We wtorek 7 listopada, uczniowie klas siódmych  wraz z opiekunami zostali zaproszeni do Akademii Muzycznej w Gdańsku. Odbyła się tam 82 audycja szkolna przygotowana przez Koło Naukowe Edukacji Muzycznej. Spotkanie poprowadziła studentka z Finlandii, która opowiadała o kulturze muzycznej swojego kraju oraz grała na akordeonie charakterystyczne melodie. Uczniowie świetnie poradzili sobie ze śpiewem w tym trudnym języku oraz wykonali na scenie układy taneczne. Była to okazja do rozszerzenia swojej wiedzy o muzyce, ale i możliwość do szlifowania angielskiego, gdyż w tym języku została przeprowadzona audycja.