Zajęcia w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Wyjście klasy IIIA na zajęcia do Akademii Muzycznej w Gdańsku 🥰🎷🎸🎶🎵