Zajęcia dodatkowe

Zachęcamy naszych uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych oferowanych przez szkołę!

Sportowe

 

 

 

 

Rozwijające

 

 

 

Wyrównawcze