Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla szkoły podstawowej 2019/2020

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych dla klas IV-VIII przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

 

Nazwa przedmiotu

Termin eliminacji

I stopień
(szkolny)
II stopień
(rejonowy)
III stopień
(wojewódzki)
1. Język polski 18.10.2019 r.
godz.14:00
06.12.2019 r.
godz.14:00
07.02.2020 r.
godz.12:00
2. Język angielski 15.10.2019 r.
godz.14:00
26.11.2019 r.
godz.14:00
13.02.2020 r.
godz.12:00
3. Język niemiecki 23.10.2019 r.
godz.14:00
05.12.2019 r.
godz.14:00
17.02.2020 r.
godz.12:00
4. Historia 25.10.2019 r.
godz.14:00
10.01.2020 r.
godz.14:00
21.02.2020 r.
godz.12:00
5. Biologia 22.10.2019 r.
godz.14:00
12.12.2019 r.
godz.14:00
06.02.2020 r.
godz.12:00
6. Geografia 21.10.2019 r.
godz.14:00
19.12.2019 r.
godz.14:00
31.01.2020 r.
godz.12:00
7. Matematyka 17.10.2019 r.
godz.14:00
04.12.2019 r.
godz.14:00
11.02.2020 r.
godz.12:00
8. Fizyka 16.10.2019 r.
godz.14:00
25.11.2019 r.
godz.14:00
12.02.2020 r.
godz.12:00
9. Chemia 05.11.2019 r.
godz.14:00
07.01.2020 r.
godz.14:00
25.02.2020 r.
godz.12:00
10. Informatyka 07.11.2019 r.
godz.14:00
09.01.2020 r.
godz.14:00
27.02.2020 r.
godz.12:00

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie z danego przedmiotu jest dostarczenie karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia do konkursu

 

Kartę należy wypełnić na komputerze, wydrukować i dać do podpisania rodzicowi. Tak przygotowaną kartę należy złożyć u nauczyciela przedmiotu, którego konkurs dotyczy.

Regulaminy szczegółowe (wraz z zakresem materiału) konkursów dostępne są tutaj.

Archiwalne testy konkursowe można znaleźć tutaj.