Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Literatura i obraz”

 

Zasięg konkursu: konkurs wojewódzki

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

Cele konkursu: korelacja literatury i malarstwa, popularyzacja wśród młodzieży literatury, kształtowanie umiejętności wyrażania utworów (postaci, wątków) literackich obrazem, tworzenie własnych dzieł łączących tekst i obraz, kształcenie umiejętności interpretacyjnych, wzmacnianie wrażliwości artystycznej uczniów (na poziomie literackim i malarskim), rozwijanie kreatywności, pasji czytelniczych i uzdolnień plastycznych.

Dokumenty:

Karta zgłoszenia

Regulamin:

Regulamin

Wyniki:

Konkurs wojewódzki Literatura w obrazach rozstrzygnięty, choć łatwo nie było. II edycja konkursu cieszyła się Waszym ogromnym zainteresowaniem. Jury stanęło przed niezmiernie trudnym zadaniem. Ostatecznie wyłoniliśmy następujących LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH:
LAUREACI:
1.Emilia Iwicka
2.Natalia Kreft
3.Zuzanna Nisiewicz
4.Martyna Słowikowska
5. Zuzanna Kwiecień
WYRÓŻNIENI:
1.Nikola Przymus
2.Katarzyna Janiszewska
3.Dominika Zaorska

Wszystkim serdecznie gratulujemy. O terminie uroczystości wręczenia nagród poinformujemy wszystkich do 20 listopada 2017 r.  na stronie naszej szkoły.