Uczymy się czytać mapy

Dzisiaj klasa 2A nauczyła się czytać mapy. Poznała 7 kontynentów i 5 oceanów naszej planety, wskazywała je na mapie oraz zapamiętała, że nazwy geograficzne piszemy wielka literą.