“Sąd ostateczny” w Operze Bałtyckiej

Losy tryptyku “Sąd ostateczny” H.Memlinga były bardzo burzliwe, o czym przekonali się uczniowie profilu humanistycznego na spektaklu pt. “Sąd ostateczny” w Operze Bałtyckiej.