PROJEKT EDUKACYJNY KLAS DRUGICH

PROJEKT EDUKACYJNY KLAS DRUGICH

Pod koniec maja uczniowie klas drugich Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” zaliczali przed komisją Projekt Edukacyjny, do którego przygotowywali się przez cały rok szkolny. W poszczególnych miesiącach realizowali wyznaczone cele i zadania, uczestniczyli w wyjściach pod czujnym okiem naszego historyka – pana Łukasza Męczykowskiego. W tym roku każda z klas zdecydowała się na inny temat projektu:

Klasa II A – Złoty wiek Gdańska – miasto hanzeatyckie;

Klasa II B – Legendy w miejskiej przestrzeni – przestrzeń miejskich legend;

Klasa II C – Zielone płuca Gdańska – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;

Klasa II D – Miniatury w kadrze zamknięte – Główne miasto w obiektywie.

Uczniowie zaprezentowali wyniki swojej pracy w różnorodny sposób: przygotowali prezentacje, makiety, przedstawienia, plakaty, Księgę Projektu,  a klasa II a zorganizowała w jednej z sal szkolnych  Dzień Hanzy (mini rekonstrukcję gdańskiego targu, sklepu i salonu). Uczniowie zadbali o każdy szczegół swej prezentacji, mieli nawet stroje z dawnych epok, które wprowadzały komisję w klimat dawnych czasów.

Uczniowie, przygotowując się do zaliczenia projektu odkryli sens własnych działań, wiedzieli co chcą osiągnąć i jak to zrobić. Projekt, poza zdobytą wiedzą, nauczył drugoklasistów współpracy, planowania, zintegrował jeszcze bardziej uczniów. Musieli współpracować w grupach, realizować razem wyznaczone cele, by finalnie zebrać wszystkie zgromadzone materiały i całą klasą zaprezentować komisji wyniki swojej pracy. I wyszło im to wspaniale. Jesteśmy z nich dumni.