Pierwszaki ćwiczą zagraniczne powitania

Bonjour… Ciao… Namaste… Konnichi-wa… Hongi… Witamy się na różne sposoby, bo inny nie znaczy dziwny tylko ciekawy!