Rekrutacja kl. IV-VIII na rok 2023/2024

Warunki przyjęcia do Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego do klas IV-VIII

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Ankieta kandydata [pdf] – pobierz
 • Deklaracja wyboru zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2023/2024 [pdf] – pobierz
 • Deklaracja wyboru zajęć rozwijających zainteresowania w roku szkolnym 2023/2024 [pdf] – pobierz
 • Deklaracja wyboru drugiego języka obcego w roku szkolnym 2023/2024 [pdf] – pobierz
 • Odpis aktu urodzenia
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem
 • Karta zdrowia (po otrzymaniu)

Dodatkowo należy dostarczyć:

 • Wykaz ocen za pierwsze półrocze klasy obecnej
 • Świadectwo ukończenia klasy poprzedniej (oryginał)
 • Świadectwo ukończenia klasy obecnej (oryginał – po otrzymaniu)

Pod uwagę brane są:

 • Wzorowa i bardzo dobra ocena zachowania w klasie obecnej
 • Oceny na świadectwie ukończenia klasy obecnej
 • Wykaz ocen za pierwsze półrocze klasy obecnej
 • Szczególne osiągnięcia ucznia
 • Rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku nie spełnienia kryteriów przyjęcia do szkoły)

Kandydaci do szkoły przyjmowani są w następującej kolejności:

 1. Laureaci i finaliści przedmiotowych konkursów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim.
 2. Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia klasy obecnej, w wykazie ocen za pierwsze półrocze tej klasy oraz na świadectwie ukończenia klasy obecnej uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Pozostali kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia klasy obecnej, w wykazie ocen za pierwsze półrocze oraz na świadectwie ukończenia tej klasy uzyskali co najmniej dobre wyniki nauczania i zachowania.