Rekrutacja kl. I-II na rok 2022/2023

Warunki przyjęcia do Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego do klasy pierwszej i drugiej

 • Warunki przyjęcia do szkoły
 • Ankieta kandydata [pdf]-  pobierz
 • Deklaracja wyboru zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2022/2023 [pdf] – pobierz
 • Deklaracja wyboru zajęć rozwijających zainteresowania w roku szkolnym 2022/2023 [pdf] – pobierz
 • Deklaracja wyboru drugiego języka obcego w roku szkolnym 2022/2023 [pdf] – pobierz
 • Odpis aktu urodzenia
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem
 • Karta zdrowia

Rekrutacja do szkoły odbywa się w dwóch fazach:

1. Faza zasadnicza

Od 17 stycznia 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r. należy dostarczyć:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Ankietę kandydata
 • Deklaracje
 • Odpis aktu urodzenia

2. Faza uzupełniająca
Do dnia 30 czerwca  2022 r. należy dostarczyć:

 • Kartę zdrowia
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem