Rekrutacja kl. I na rok 2023/2024

Warunki przyjęcia do Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego do klasy I

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Ankieta kandydata [pdf]-  pobierz
 • Deklaracja wyboru zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2023/2024 [pdf] – pobierz
 • Deklaracja wyboru zajęć rozwijających zainteresowania w roku szkolnym 2023/2024 [pdf] – pobierz
 • Deklaracja wyboru drugiego języka obcego w roku szkolnym 2023/2024 [pdf] – pobierz
 • Odpis aktu urodzenia
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem
 • Karta zdrowia
 • Opinia wychowawcy grupy zerowej o aktualnym stanie rozwoju dziecka

Rekrutacja do szkoły odbywa się w dwóch fazach:

 1. Faza zasadnicza

Od 16 stycznia 2023 r. do dnia 6 lutego 2023 r. należy dostarczyć:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Ankietę kandydata
 • Deklaracje
 • Odpis aktu urodzenia
 • Opinię wychowawcy grupy zerowej o aktualnym stanie rozwoju dziecka
 1. Faza uzupełniająca

Do dnia 30 czerwca  2023 r. należy dostarczyć:

 • Kartę zdrowia
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem