Nauką przez zabawę

Nauką przez zabawę

Czy nauka musi opierać się wyłącznie na wykonywaniu zadań w książkach? W klasie trzeciej staramy kierować się nauką przez zabawę.
Na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej dzieci uczyły się przez zabawę na stworzonych wspólnie stanowiskach. Uczniowie ćwiczyli tabliczkę mnożenia grając w grę karcianą „Piotrusia matematyka”, uczyły się odczytywać godzinę na zegarach dzięki grze „Ja mam, kto ma”. Ponadto tabliczka mnożenia, jak i ćwiczenie umiejętności dodawania pojawiły się podczas rzutów kostką, gdzie pierwszy rzut oznaczał liczbę, przez którą dzieci mnożyły w dalszej kolejności wyrzuconą liczbę oczek na kostce, a na końcu dodawały wszystkie wyniki, by wyłonić zwycięzcę. Uczniowie dali się również porwać do świata wyobraźni i tworzenia zabawnych historii dzięki grze „Story cubes”.