Lektura w komiksie, wyniki drugiego etapu

Do III etapu konkursu „Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie” zakwalifikowali się następujący uczniowie:

DANIEL KRZEMIŃSKI

TATIANA SIEMKO

ANNA WOŹNIAK

AGATA STUKOW

MAJA DROZD

PASCAL SZUMLAŃSKI

ZOFIA PANCER

Zakwalifikowani do finału uczniowie proszeni są o napisanie pracy, w której w ciekawy sposób uzasadniają wybór tematu i przedstawiają swoją interpretację wybranego dzieła.  Objętość pracy to co najmniej 200 słów. W przypadku uczniów szkół podstawowych z klas I – III – 60 – 90 słów. Prace te winny być nadesłane w nieprzekraczalnym terminie- do 28 maja 2019 roku w formie elektronicznej na adres a.kuzma@oswiatalingwista.eu

Lista laureatów opublikowana zostanie 31 maja 2019 roku.

Przepraszamy za opieszałość w publikacji wyników.

                                                                                          Organizatorzy