Konkurs Wojewódzki LITERATURA i OBRAZ – wyniki II etapu

Komisja Konkursu Wojewódzkiego LITERATURA i OBRAZ ogłasza wyniki II etapu konkursu.
Osoby, które zakwalifikowały się do kolejnego, trzeciego etapu konkursu to:

Uczniowie w kategorii klas IV-VI
1.  Helena Otta Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie
2.  Katarzyna Kroplewska Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie
3.  Jan Szymkowiak I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku
4.  Laura Schroeder Szkoła Podstawowa w Strzepczu
5.  Michalina Kucharz I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku

Uczniowie w kategorii klas VII-VIII
1.  Aliaksandra Shulha Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej
2.  Franciszek Poklewski – Koziełło Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku
3.  Aleksandra Skiba Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni
4.  Madgalena Zubiel Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku
5.  Anna Zielińska Szkoła Podstawowa w Pszczółkach
6.  Alcja Henig Szkoła Podstawowa w Strzepczu

GRATULUJEMY!
Co dalej?
Zakwalifikowani do finału uczniowie napiszą pracę, w której w ciekawy sposób uzasadnią swój wybór i przedstawiają interpretację wybranego dzieła, motywu, bohatera. Objętość pracy to około 200 słów. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie – do 13 stycznia 2023 r. pocztą na adres Organizatora:

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego
Pani Agnieszka Krzywicka
Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Z dopiskiem LITERATURA I OBRAZ etap III- wojewódzki

bądź na adres mail: a.krzywicka@oswiatalingwista.eu w temacie proszę podać: Konkurs LITERATURA i OBRAZ III etap – wojewódzki.

Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Życzymy powodzenia.
Koordynator konkursu Agnieszka Krzywicka.