Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka – projekt okładki”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III uczęszczających do Gdańskiej Szkoły Podstawowej ,,Lingwista” im. Hymnu Narodowego do wzięcie udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja ulubiona książka – projekt okładki”. 

Regulamin konkursu plastycznego „Moja ulubiona książka – projekt okładki”
Konkurs obejmuje kategorie wiekowe klas I -III
Celem konkursu jest:
– zachęcanie dzieci do czytania książek,
– rozwijanie wyobraźni oraz twórczej inwencji,
– promocja literatury dla dzieci,
– rozwijanie umiejętności łączenia treści utworu literackiego z formą plastyczną,
– popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,
– kształcenie szacunku do książki.
II. Zadania konkursowe.
Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki.
Nie sugeruj się okładką już istniejącej publikacji, bądź kreatywny, stwórz własną wizję, swoją własną interpretację.
Projekt musi nawiązywać do tytułu i wprowadzić w treść książki.
III. Uczestnictwo w konkursie.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas I-III Gdańskiej Szkoły Podstawowej ,,Lingwista” im. Hymnu Narodowego.
IV. Zasady konkursu.
Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać samodzielnie jedną pracę.
Praca powinna zawierać okładkę swojej ulubionej książki.
Praca może zostać wykonana dowolnymi narzędziami i technikami plastycznymi (rysunek, grafika, malarstwo, kolaż etc.).
Pracę należy wykonać w formacie A5 lub A4.
Opis pracy (na odwrocie strony) musi zawierać: imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwę szkoły, klasę.
V. Termin składania prac.
Prace oddajemy do organizatora do dnia 19.01.2024 r.
VI. Zasady przyznawania nagród.
Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
– samodzielność wykonania i wkład pracy ucznia,
– inwencja i pomysłowość,
– sposób ujęcia tematu,
– ogólne wrażenia estetyczne,
– oryginalność okładki.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed feriami zimowymi -styczeń 2024 rok.
VII. Prawa autorskie.
Uczestnik z chwilą złożenia pracy zgadza się na publiczne udostępnianie prac w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej szkoły.
VIII. Postanowienia ogólne.
Organizatorem konkursu jest Sylwia Zalewska.

Regulamin konkursu plastycznego „Moja ulubiona książka – projekt okładki” – pdf