Jak zachęcić dzieci do czytania?

Jak zachęcić dzieci do czytania? Jak rozwijać tę umiejętność? Jak przy okazji zmniejszyć hałas, który nie jest korzystny dla zdrowia? Na lekcjach z edukacji wczesnoszkolnej w klasie drugiej dzieci  poświęcają 20 minut na czytanie wybranej przez siebie książki/czasopisma/lektury szkolnej, a po czytaniu, 10 minut trwa relaksacja przy muzyce. Uczniowie dzięki temu wybierają się w podróż do krainy ciekawych opowieści i tworzy się ważna i potrzebna przestrzeń na odpoczynek dla umysłu w postaci wyciszenia ♥️📚😌