Filmy na plastyce

W ramach tematu o historii filmu uczniowie klasy szóstej podczas lekcji plastyki próbowali wcielić się w rolę reżysera, scenarzysty, aktorów… Dwie grupy nakręciły krótkie filmy. Za tydzień wspólnie będziemy je oceniać.