EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

W dniach 18-20 kwietnia uczniowie klas trzecich Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.

18 kwietnia 2018 r. (środa)

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmowała  wiadomości i umiejętności                    z zakresu:

  1. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  2. języka polskiego.

19 kwietnia 2018r. (czwartek)

Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmowała wiadomości                            i umiejętności z zakresu:

  1. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
  2. matematyki.

20 kwietnia 2018 r. ( piątek)

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:

  1. na poziomie podstawowym,
  2. na poziomie rozszerzonym.

Po trudach egzaminacyjnych nasi uczniowie opuszczali sale egzaminacyjne zadowoleni. Opowiadali, że poradzili sobie ze wszystkimi zagadnieniami, a wśród zadań egzaminacyjnych nie napotkali niczego zaskakującego. Ocenili egzamin jako łatwiejszy, w porównaniu z egzaminami próbnymi przeprowadzonymi w szkole.

Poniżej prezentujemy średnie wyniki ubiegłorocznego egzaminu gimnazjalnego jakie osiągnęli uczniowie Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego w zestawieniu ze średnimi wynikami uzyskanymi w kraju.

CZĘŚĆ EGZAMINU ŚREDNI WYNIK uczniów

Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego

ŚREDNI

WYNIK KRAJOWY

GH -P(J.POLSKI)

85%

69%

GH- H (HISTORIA,WOS)

78%

59%

GM- M (MATEMATYKA)

70%

47%

GM -P (PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE)

73%

52%

GA- P (J.ANGIELSKI P. PODSTAWOWY)

94%

67%

GA- R (J.ANGIELSKI P. ROZSZERZONY)

83%

49%

GN- P (J.NIEMIECKI P. PODSTAWOWY)

100%

54%

GN -R (J.NIEMIECKI P. ROZSZERZONY)

100%

41%

Wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego uczniowie poznają 15 czerwca 2018 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 22 czerwca 2018 r.