Mały Ambasador Krajobrazu Gdańska

Uczniowie klasy 7b w trakcie realizacji projektu na Politechnice Gdańskiej – Wydział Architektury: „Mały Ambasador Krajobrazu Gdańska”.
Tworzenie miast przyszłości z różnorodnych materiałów pokazało kreatywne działania poszczególnych grup, uczniowie współpracowali z zaangażowaniem, fantazją projektując przestrzeń miejską. Aranżacje krajobrazu miejskiego wykonywali również w wersji elektronicznej pracując w programie komputerowym pozwalającym tworzyć miasto z jego różnorodnymi funkcjami.