8b na wysypisku

Uczniowie klasy 8b wzięli udział w warsztatach ekologicznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów na Szadółkach. Zgłębili wiedzę nt. recyklingu i sortowania odpadów. Otrzymaliśmy również pojemnik na zużyte baterie. Zachęcamy do używania! Stoi w sali P1.