Podziemia sali wykładowej GUM

Ósmoklasiści odwiedzili podziemia sali wykładowej GUM przenosząc się do rozwoju medycyny z początku XX wieku. Pasjonata i twórca wystawy odkrył przed uczniami archaiczne urządzenia do leczenia pacjentów sprzed 100 lat.
Podróż w czasie z możliwością uruchomienia sprzętów do badania ciała ludzkiego była praktyczną lekcją stosowania metod leczenia ponad wiek temu.