Rekrutacja do klas IV-VIII

Warunki przyjęcia
do
Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego
do klas IV-VIII

 

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Ankieta kandydata [PDF] – pobierz
 • Deklaracja wyboru zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2021/2022 [PDF] – pobierz
 • Deklaracja wyboru zajęć rozwijających zainteresowania w roku szkolnym 2021/2022 [PDF] – pobierz
 • Deklaracja wyboru drugiego języka obcego w roku szkolnym 2021/2022 [PDF] – pobierz
 • Odpis aktu urodzenia
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem
 • Karta zdrowia (po otrzymaniu)

Dodatkowo należy dostarczyć:

 • Wykaz ocen za pierwsze półrocze klasy obecnej
 • Świadectwo ukończenia klasy poprzedniej (oryginał)
 • Świadectwo ukończenia klasy obecnej  (oryginał – po otrzymaniu)

Przy rekrutacji do klas IV-VIII pod uwagę brane są:

 • Wzorowa i bardzo dobra ocena zachowania w klasie obecnej
 • Oceny na świadectwie ukończenia klasy obecnej
 • Wykaz ocen za pierwsze półrocze klasy obecnej
 • Szczególne osiągnięcia ucznia
 • Rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku nie spełnienia kryteriów przyjęcia do szkoły)

Kandydaci do szkoły przyjmowani są w następującej kolejności:

 1. laureaci i finaliści przedmiotowych konkursów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim,
 2. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia klasy obecnej, w wykazie ocen za pierwsze półrocze tej klasy oraz na świadectwie ukończenia klasy obecnej uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 3. pozostali kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia klasy obecnej, w  wykazie ocen za pierwsze półrocze  oraz na świadectwie ukończenia tej klasy uzyskali co najmniej dobre wyniki nauczania i zachowania

.

Rekrutacja do szkoły odbywa się w dwóch fazach:

 1. Faza zasadnicza

Od 18 stycznia 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r. należy dostarczyć:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Ankietę kandydata
 • Deklaracje
 • Odpis aktu urodzenia
 • Świadectwo ukończenia klasy poprzedniej (oryginał)
 • Wykaz ocen za I półrocze klasy obecnej

W dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 14:30 odbędzie się test z języka angielskiego dla kandydatów do klas IV-VIII.

 1. Faza uzupełniająca

Do dnia 30 czerwca  2020 r. należy dostarczyć:

 • Oryginał świadectwa ukończenia obecnej klasy szkoły podstawowej
 • Kartę zdrowia
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem