MULTIMEDIA A MUZYKA

We wtorek,19 grudnia, w ramach przedmiotu MULTIMEDIA A MUZYKA, studenci Koła Naukowego Edukacji Muzycznej (KNEM) przy Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przygotowali dla uczniów klas 7 spotkanie z cyklu audycje szkolne. Tematem przewodnim były kolędy, a przebieg przypominał program Jaka to melodia. Siódmoklasiści po ilości nutek starali się rozpoznać pieśni, a następnie odbywało się wspólne śpiewanie przy akompaniamencie pianina, fletu poprzecznego i skrzypiec. Audycja należała do bardzo udanych, co potwierdziły gromkie brawa dla prowadzących.