Multimedia a muzyka

MULTIMEDIA A MUZYKA – programowi nauczania tego przedmiotu przyświeca idea zdobywania, porządkowania wiedzy muzycznej i łączenia jej z umiejętności komputerowymi, przy podkreśleniu olbrzymiego potencjału technologicznego Internetu oraz możliwości multimedialnych. Na zajęciach przewiduje się: m.in. prowadzenie zeszytu multimedialnego, tworzenie graficznych projektów – ćwiczenia w edytorach tekstu i grafiki, zdobywanie i utrwalanie teoretycznej wiedzy muzycznej (informacji o światowej klasy kompozytorach, instrumentach, zagadnieniach muzycznych, itd.) oraz praktykę w próbach komponowania muzyki, obróbki audio-video. Lekcje prowadzone są w klasach 4-7 przez wykładowcę gdańskiej Akademii Muzycznej.

 

 

W ramach zajęć uczniowie realizują następujące projekty

Tuning up for the music experience

Międzynarodowy projekt badawczy (Austria, Polska, Serbia, Węgry, Macedonia, Chorwacja, Irlandia, Niemcy) został przeznaczony dla klas 5-6, do którego, dzięki współpracy z Akademią Muzyczną w Gdańsku, zastali zaproszeni uczniowie szkoły Lingwista. Podczas zajęć Multimedia a muzyka, dzieci będą przygotowywane do udziału w wysokiej klasy koncercie. Zapoznają się z genezą powstawania utworów, kompozytorami, wykonają szereg ćwiczeń związanych z wydarzeniem – przygotują się do świadomego odbioru muzyki klasycznej. W planie jest także zwiedzanie filharmonii i rozmowy z muzykami. Finał projektu to udział uczniów w wieczornym koncercie w Gdańskiej Filharmonii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

 

Audycje Szkolne w Akademii Muzycznej

W ramach współpracy z w Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki, na gdańskiej uczelni odbywają się audycje szkolne dla uczniów klas 4-7. Jest to cykl spotkań edukacyjnych organizowanych przez Koło Naukowe Edukacji Muzycznej dla szkoły Lingwista. Tematy i ich realizacja są dedykowane konkretnej klasie w taki sposób, aby zaciekawić i muzycznie inspirować współczesne dzieci i młodzież. Uczestnictwo jest bezpłatne.

MULTIMEDIA A MUZYKA

We wtorek,19 grudnia, w ramach przedmiotu MULTIMEDIA A MUZYKA, studenci Koła Naukowego Edukacji Muzycznej (KNEM) przy Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przygotowali dla uczniów klas 7 spotkanie z cyklu audycje szkolne. Tematem przewodnim były kolędy, a przebieg przypominał program Jaka to melodia. Siódmoklasiści po ilości nutek starali się rozpoznać pieśni, a następnie odbywało się wspólne śpiewanie przy akompaniamencie pianina, fletu poprzecznego i skrzypiec. Audycja należała do bardzo udanych, co potwierdziły gromkie brawa dla prowadzących.