Wystawa Swietłany Ariszczenko

Ostatnio w naszej szkole odbyła się wystawa obrazów artystki pochodzącej z Kaliningradu – Swietłany Ariszczenko. Mieliśmy możliwość podziwiać dzieła malarki i poznać historię jej życia.
Już od dziecka Pani Swietłana chciała być malarzem, jednak na studia poszła na ekonomię; skończyła też anglistykę. Obrazy zaczęła malować już jako dorosła kobieta. Jej dzieła są wyjątkowe, a pierwsze co się rzuca w oczy, to ich kolorystyka – mnóstwo odcieni niebieskiego. Artystka tłumaczy, że wybrała ten kolor, bo symbolizuje on duchowość.
Gdy znaleźliśmy się na wystawie, początkowo wszystkie obrazy wydawały nam się takie same – dominujący kolor niebieski, różne jego odcienie. Później jednak malarka zaczęła opowiadać o każdym obrazie z osobna. Im dłużej przypatrywaliśmy się dziełom, tym więcej na nich dostrzegaliśmy szczegółów, drobnych niuansów, które wpływały na interpretację dzieła. Ich wyjątkowość polegała na tym, że każdy mógł zinterpretować dany obraz na wiele sposobów, każdy widział coś innego. Obrazy trzeba czytać, nie tylko na nie patrzeć- tłumaczyła Pani Swietłana. Artystka opowiadała, że gdy zaczyna malować, w głowie ma jakiś pomysł, ale zawsze wychodzi coś innego, coś, co wyraża cząstkę swej duszy. Mówiła, że malując, wchodzi w stan, w którym wyraża emocje i swoje myśli w formie dzieła. Na każdym obrazie widniało coś niezwykłego – jeden obraz przedstawiał sen artystki, drugi tygrysa, a trzeci diabła i anioła. Jak podkreślała Swietłana – każdy ma swoją własną drogę, swój własny pogląd na sytuację i może mieć swoją własną interpretację każdego, nasyconego emocjami dzieła.
Dzieła Pani Swietłany można podziwiać w naszej szkole jeszcze przez jakiś czas. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Natalia Jażdżewska kl. VIIIa