Wizyta w Muzeum II Wojny Światowej

Wizyta w Muzeum II Wojny Światowej

Czy dzieciom powinno się opowiadać o wojnie?Tak, ale w sposób, który będzie odpowiedni do ich wieku. Klasa trzecia podczas wizyty w Muzeum II Wojny Światowej miała okazję dowiedzieć się historii na temat życia pewnej rodziny podczas trzech okresów: kilka dni po wybuchu II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej oraz tuż po jej zakończeniu.
Wystawa miała charakter escape room’u, co jeszcze bardziej zaangażowało uczniów do poszukiwania wiedzy z tamtych lat.