Kodeks Przyjaźni

Język polski w klasie 5. Rozmowy na temat przyjaźni uczniowie zakończyli wykonaniem własnych Kodeksów Przyjaźni. Oto efekty ich pracy.