Eksperymenty chemiczne

Eksperymentujemy i wyciągamy wnioski

Uczniowie klas 8 wykonali szereg doświadczeń wykorzystując znane im roztwory kwasów i zasad oraz wybrane roztwory soli.
Dowiedzieli się w których przypadkach powstaje osad, w których gaz, a także, że nie wszystkie odczynniki „wchodziły” w reakcję chemiczną.
Ciekawość i swoboda działania napędzała aktywność uczniów podczas lekcji.